איכות הסביבה

אנרגיה נקייה
לקוחות גרינטק נהנים מפתרונות טכנולוגיים מתקדמים התורמים לשמירה על הסביבה ע"י יצור קיטור בעזרת חשמל ולא סולר/ גז או דלק ובכך גורמים להפחתת זיהום אוויר, צמצום הרעש ומניעת אפשרות זיהום קרקע ומי תהום מדליפות הדלקים ומאפשרים את התקנתו בתוך או בסמוך לבתי מגורים ומוסדות המשרתים אותם כמו בתי מלון, מכבסות, מאפיות, מטבחים, בתי חולים ומפעלים נוספים.

מניעת זיהום אוויר
חברת גרינטק עוסקת בהתקנת מערכות חשמליות ליצור קיטור, הממירות מערכות מזהמות ויקרות בתפעולן ששורפות סולר גז או מזוט.
הפעלת הדודים החשמליים בשעות השפל והגבע מורידה את כמות הפליטות וזיהום האוויר ממתקני יצור קיטור ומחממי מים בצורה משמעותית! צמצום ב – 6500 שעות בשנה של שריפת הדלקים, שהם הפחתת זיהום האוויר בשיעור משמעותי הנובע מ- 3500 שעות שפל בשנה ובנוסף 3000 שעות גבע! עובדה המובילה גם לחיסכון אדיר בהוצאות התפעול.
תגובתו של דוד הקיטור החשמלי כל כך מהירה כך שהוא מגיע לתפוקה של 100% תוך דקות בודדות, דוד הקיטור החשמלי יכול להוות דוד גיבוי ובכך למנוע הפעלת דוד לחרום הפועל על סולר/ גז/ דלק ולחסוך אנרגיה ושעות שריפת דלקים מיותרות ומזהמות.
במעבר ליצור קיטור בדוד חשמלי המפעל יצמצם את פליטות המזהמים ובמקרים מסוימים עד לרמה של צמצום בצורך ברכישה והתקנה של מערכות טיפול בפליטות מזהמים.

מניעת זיהום רעש
דוד הקיטור החשמלי, להבדיל מדודי קיטור הפועלים על מזוט/ גז ודלק, הינו דוד שקט באופן מוחלט! הדוד אינו מרעיש במהלך פעולתו. בדוד קיטור דלקי כל כניסה ויציאה של המבער משמיעה רעש מטריד ביותר.
את דוד הקיטור החשמלי ניתן להתקין בסמוך למתחמי מגורים בתוך או בסמוך למוסדות ציבוריים כמו בתי מלון, בתי חולים, מכבסות מאפיות.

זיהום קרקע וזיהום מי תהום
מרבית המפעלים נעזרים בדודי קיטור דלקים ליצירת קיטור או מים חמים. בסמוך לדודים אלו מותקנים מאגרי דלק או גז המספקים לדודים את כמויות הדלק / גז לשימוש שבועי. מאגרי דלק ומאגרי הגז עשויים עם הזמן לדלוף או לנזול כתוצאה מבלאי טבעי או במהלך התדלוק. הדלקים הדולפים לקרקע מזהמים את הקרקע ומחלחלים למי תהום, כמויות מזעריות של שמנים למיניהם מזהמות מאגרי שתייה גדולים. הגזים הדולפים מסוכנים לנשימה ומהווים סכנת התפוצצות.

נגישות