מערכות טיפול בדלקים שמנים ומחליפי חום

המערכות אתם אנו עובדים, מהטובות בעולם, של חברת ALFA LAVAL מיועדות לתחנות כוח,
מערכות כמו מחליפי חום, ספראטורים לשמן ולדלק
מערכות כאלה סיפקנו למפעלי ים המלח, בורקינה פאסו, גאנה וקובה בשיתוף עם חברות ישראליות שבנו תחנות כוח באותם מקומות.

נגישות