אלון תבור

דוד השבת חום אחרי טורבינת גז בתחנת הכח אלון תבור . סופק והותקן 2019 .

קבלן ראשי חברת SIEMENS

נגישות