עדכון מבנה תעו"ז- הרחבת שעות השפל

רשות החשמל הודיעה על כוונתה לעדכן את מקבצי שעות הביקוש (מש"בים), על רקע שינויים במערך הייצור של חברת החשמל (כניסת תחנות יעילות יותר ומעבר לשימוש בגז טבעי).
השינויים העיקריים במש"בים הם, קיצור עונת הקיץ משלושה חודשים לחודשיים (יולי-אוגוסט) וקיצור עונת החורף מארבעה חודשים לשלושה (דצמבר-פברואר); וכן גידול בשעות השפל וירידה בשעות הפסגה והגבע.
כמות שעות הפסגה יקטנו מכ-2,210 שעות בבסיס הקיים לכ-1,160 בבסיס החדש, כמות שעות הגבע יקטנו מכ-3,020 שעות בשנה בבסיס הקיים לכ-2,200 בבסיס החדש. שעות השפל יגדלו מכ-3,530 לכ-5,400.
מתוך אתר רשות החשמל www.pua.gov.il

נגישות