שיטות מימון

שיטות המימון אותן מציעה חברת גרינטק הם :

1. מכירת מחוללי הקיטור בתשלומים חודשיים שווים , המהווים חלק מהחיסכון החודשי לתקופות שונות כאשר בסופן המערכת עוברת לבעלות הלקוח .

2. ליסניג תפעולי

3. מכירת חיסכון בעליות ייצור הקיטור  כשבתום התקופה המערכת עוברת לבעלות מלאה של הלקוח .

נגישות