התקנת מחולל קיטור בגז במפעל ציפוי מתכות

השבוע הותקן מחולל קיטור בגז במפעל ציפוי מתכות .
תפוקת הקיטור היא 500 ק"ג . זה המחולל השני שהמפעל רוכש מגרינטק .
לפני 4 שנים רכש המפעל מחולל חשמלי . היום ניתן להגיע לאופטמיזציה של חיסכון בעבודה משולבת של המחוללים לפי שעות התעו"ז .

נגישות