חברת טרנסטק

השבוע החליטה חברת טרנסטק לרכוש מחולל קיטור חשמלי ל 200 ק"ג /שעה
המערכת תסופק באפריל הקרוב

נגישות