מפעל אלובין למסגרות אלומיניום -2011

המפעל : אלובין יצרן מסגרות אלומיניום באזור התעשיה כפר מסריק

גודל המחולל : 1,000 ק"ג  קיטור לשעה  בלחץ של עד 10 בר

סוג דלק : משתמשים בגפ"מ

תחילת עבודה : יולי 2011

חיסכון : המפעל מדווח על מדידת חיסכון  של 400,000 ש"ח לשנה ,חיסכון לאורך שלושת השנים האחרונות

המתקן החל לעובד ביולי שנת 2011 עם מוני חשמל ומערכת בקרה   אשר מציגה את החיסכון באופן רגעי .

המתקן עובד  בשעות השפל ,הגבע  ופסגה עונת מעבר כחיסכון וכגיבוי למערכת הקיימת עם אמינות יצור של 100%

נגישות