מחולל קיטור חשמלי בתפוקה של 350 ק"ג לחץ 6 בר הופעלה ב 2 לדצמבר 2020

מפעל אלידן לאריזות

מערכת של 350 ק"ג הותקנה והופעלה על ידי גרינטק פרויקט בשיטת TURN-KEY

נגישות