מפעל תרימה פארם 2014

הפעלה בתאריך 2014 . תפוקת המערכת 430 ק"ג לשעה לחץ 4 בר. המערכת היא מקור הקיטור היחידי . למפעל הסכם שרות שנתי עם גרינטק. בשנת 2019 רכש מפעל תרימה מערכת יצור קיטור נוספת לקו היצור החדש שיחל את עבודתו בשנת 2020 .

נגישות