התקנת מחולל קיטור בגז במפעל ציפוי מתכות

בשנת 2017  הותקן מחולל קיטור בגז במפעל ציפוי מתכות .
תפוקת הקיטור היא 500 ק"ג . זה המחולל השני שהמפעל רוכש מגרינטק .
לפני 4 שנים רכש המפעל מחולל חשמלי . היום  בעזרת שני המחוללים גז וחשמל , ניתן להגיע לאופטמיזציה של חיסכון בעבודה משולבת של המחוללים לפי תעריפי  התעו"ז .המפעל מדווח על חיסכון שנתי של כ 350,000 ש"ח בשנה .

נגישות