מפעל אורדע קריית גת

מפעל אורדע בקריית גת רכש מחולל קיטור חשמלי בתפוקה של 1000 ק"ג /שעה ולחץ עבודה 8 בר .

חברת גרינטק סיפקה התקינה והפעילה את המחולל באוקטובר 2020

נגישות