מפעל תרימה

מפעל תרימה ליצור תרופות רכש והתקין השנה מחולל קיטור חשמלי בתפוקה של 400 ק"ג/שעה 

זהו במחולל השני שהמפעל רוכש תוך 6 שנים . 6 שנים שהמחולל הישן עבד ללא תקלות וללא החלפת חלקים . 

למפעל יש הסכם שרות שנתי עם גרינטק ,שרות המוכיח אריכות חיים למערכת ומינימום תקלות . 

נגישות