פרויקט בית חולים ברזילי

שמחים להודיע כי הציוד לפרויקט בית חולים ברזילי באשקלון הגיע לאתר.
הציוד שסופק : 2 דודים דואליים גפ"מ וגז טבעי בתפוקה של 1200 ק"ג לחץ 8 בר ,
מערכת בקרה לכל אחד, מיכל מי קונדנס קומפלט, 2 מיכלי ניקוזים.

נגישות