גדות פטרוכימיים הקמה 2021

מפעל גדות פטרוכימיים בחוף שמן חיפה
תפוקת הקיטור : 1000 ק"ג /שעה בלחץ עד 8 בר
שנת הקמה:         2021
הותקנו שני דודים מדגם VIX כ"א 1000 ק"ג מבער סולר .

נגישות