מלון הילטון, 2010

מיקום : מלון הילטון תל אביב

גודל המערכת : יצור 400 ק"ג קיטור לשעה בלחץ של עד 10 בר

תאריך הפעלה  : ינואר 2012

המלון מתקין את המערכת  לחימום מים חמים , משיקולי חיסכון בעלויות יצור קיטור ואגירת חום בשעות הלילה.

המלון אמור לחסוך כ- 30% מעלויות עם החזר השקעה קצר מאוד

המחולל מחליף דודי קיטור בגפ"מ .

נגישות