מפעל שוורץ אלמוג – דוד קיטור בגפ"מ, 2016

מפעל שוורץ אלמוג לציפויים
מחולל קיטור הפועל בגפ"מ
תפוקת קיטור : 500 ק"ג /שעה
לחץ עבודה : 5 בר
תחילת עבודה : יוני 2016
התקנה : גרינטק הנדסה

נגישות