תחנת כוח בבאר טוביה, 2019-20

תחנת הכוח באר טוביה  460MW  , בבעלות IPM

קבלן ראשי חברת SIEMENS

הספק : חברת HAMON  מבלגיה

תאריך התקנה : 2019

נגישות