רמת נגב, 2015

תחנת כוח מחזור משולב בנאות חובב הוקמה על ידי חברת Wַ&M   כקבלן ראשי  בשנת 2015 . חברת  HAMON  המיוצגת על ידי חברת גרינטק  סיפקה  מערכת קירור ACC  ,  4 מודולים לתחנת הכוח . כיום מופעלת  ומתוחזקת התחנה  על ידי חברת EZOM   .

נגישות